Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi i informuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane pod następującymi warunkami. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie bez względu na to, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

 • Business, dla celów CCPA (California Consumer Privacy Act), odnosi się do Spółki jako podmiotu prawnego, który gromadzi dane osobowe Konsumentów i określa cele i środki przetwarzanie danych osobowych Konsumentów, lub w imieniu których takie informacje są gromadzone i które samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych konsumentów, który prowadzi działalność w stanie Kalifornia.

 • Firma (określana w niniejszej Umowie jako "Firma", "My", "Nas" lub "Nasz") odnosi się do , Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk, Polska

  Dla celów RODO Administratorem Danych jest Spółka.

 • Konsument, w rozumieniu CCPA (California Consumer Privacy Act), oznacza osobę fizyczną, która jest mieszkańcem Kalifornii. Rezydent, zgodnie z definicją prawną, obejmuje (1) każdą osobę fizyczną, która przebywa w USA w celach innych niż tymczasowe lub przejściowe oraz (2) każdej osobie fizycznej zamieszkałej w USA, która przebywa poza USA w celach tymczasowych lub przejściowych.

 • Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły historii przeglądania na tej stronie wśród wielu zastosowań.

 • Kraj odnosi się do: Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk, Polska

 • Administrator danych, dla celów RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzanie Danych Osobowych.

 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Do Not Track (DNT) to koncepcja promowana przez amerykańskie organy regulacyjne, w szczególności Federalną Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC), dla branży internetowej w celu opracowania i wdrożenia mechanizmu umożliwienie użytkownikom Internetu kontrolowania śledzenia ich aktywności online na stronach internetowych.

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

  Dla celów RODO dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznych, fizjologicznych, tożsamość genetyczna, umysłowa, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna.

  Dla celów CCPA Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują lub mogą być powiązane lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z Tobą.

 • Sprzedaż, dla celów CCPA (California Consumer Privacy Act), oznacza sprzedaż, wynajem, wydanie, ujawnienie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub komunikowanie w inny sposób ustnie, na piśmie, lub drogą elektroniczną lub w inny sposób, dane osobowe konsumenta innej firmie lub stronie trzeciej za wynagrodzeniem pieniężnym lub innym cennym wynagrodzeniem.

 • Usługa odnosi się do Serwisu.

 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, w celu świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi. Dla celów RODO usługodawcy są uważani za podmioty przetwarzające dane.

 • Serwis społecznościowy strony trzeciej odnosi się do dowolnej strony internetowej lub dowolnej witryny sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

 • Dane o użytkowaniu odnoszą się do danych gromadzonych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • Strona internetowa dostępna z

 • Użytkownik oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, stosownie do przypadku.

  Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być określany jako osoba, której dane dotyczą, lub jako użytkownik, ponieważ jesteś osobą fizyczną korzystającą z Usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer
 • Adres, Stan, Prowincja, Kod pocztowy, Miasto
 • Informacje o profilu w mediach społecznościowych (np. z Połącz się z Facebookiem, Zaloguj się przez Twittera)
 • Inni

Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach strony, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi typ urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP Twojego telefonu komórkowego urządzenie, Twój mobilny system operacyjny, typ mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Informacje z zewnętrznych serwisów społecznościowych

Firma umożliwia utworzenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących Usług mediów społecznościowych stron trzecich:

 • Wyszukiwarka Google
 • Na Facebooku
 • Świergot

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pośrednictwem lub w inny sposób udzielić nam dostępu do Usługi mediów społecznościowych strony trzeciej, możemy gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z kontem Twojej zewnętrznej usługi mediów społecznościowych, takie jak Twoje imię i nazwisko, Twoje adres e-mail, Twoje działania lub lista kontaktów powiązana z tym kontem.

Możesz również mieć możliwość udostępnienia Firmie dodatkowych informacji za pośrednictwem konta Zewnętrznej Usługi Mediów Społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje i Dane Osobowe, podczas rejestracji lub w inny sposób, udzielają Spółce zgody na używanie, udostępnianie i przechowywanie ich w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowywania pewnych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Nasze usługi. Technologie, z których korzystamy, mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. O ile nie dostosujesz ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasza usługa może używać plików cookie.
 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (zwane również czystymi gifami, znacznikami pikselowymi i jednopikselowymi gifami), które umożliwiają Spółce na: Na przykład, aby policzyć użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji i weryfikowanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być "trwałymi" lub "sesyjnymi" plikami cookie. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz w tryb offline, podczas gdy pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne / niezbędne pliki cookie

  Typ: Pliki cookie sesji

  Administrowane przez: Nas

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu użyciu kont użytkowników. Bez te pliki cookie, usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie tylko w celu świadczenia tych usług.

 • Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookie

  Typ: Trwałe pliki cookie

  Administrowane przez: Nas

  Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w Witrynie.

 • Funkcjonalne pliki cookie

  Typ: Trwałe pliki cookie

  Administrowane przez: Nas

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia oraz aby uniknąć konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

 • Śledzące i wydajnościowe pliki cookie

  Typ: Trwałe pliki cookie

  Administrowane przez: Strony trzecie

  Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu na Stronie internetowej i sposobie korzystania z Witryny przez użytkowników. Informacje zebrane za pośrednictwem tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika jako indywidualnego odwiedzającego. To jest ponieważ zebrane informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny. Możemy również używać tych plików cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcji Strona internetowa, aby zobaczyć, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

 • Targetujące i reklamowe pliki cookie

  Typ: Trwałe pliki cookie

  Administrowane przez: Strony trzecie

  Cel: Te pliki cookie śledzą Twoje nawyki przeglądania, aby umożliwić nam wyświetlanie reklam, które mogą Cię zainteresować. Te pliki cookie wykorzystują informacje o historii przeglądania, aby pogrupować Cię z innymi użytkownikami, którzy podobne zainteresowania. Na podstawie tych informacji i za naszą zgodą reklamodawcy zewnętrzni mogą umieszczać pliki cookie, aby umożliwić im wyświetlanie reklam, które naszym zdaniem będą odpowiednie dla Twoich zainteresowań, gdy jesteś stroną trzecią strony internetowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.
 • Aby zarządzać Twoim kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowany użytkownik.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zobowiązanie do zawarcia umowy zakupu zakupionych produktów, przedmiotów lub usług lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanych z funkcjonalnościami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione do ich wdrożenia.
 • Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zrezygnował z otrzymywania takich informacji.
 • Aby zarządzać Twoimi żądaniami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.
 • Aby dostarczać Ci ukierunkowane reklamy: Możemy wykorzystywać Twoje dane do opracowywania i wyświetlania treści i reklam (oraz współpracy z zewnętrznymi dostawcami, którzy to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i / lub lokalizacji oraz do zmierzyć jego skuteczność.
 • W przypadku przenoszenia własności przedsiębiorstw: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów, niezależnie od tego, czy kontynuacja działalności lub w ramach postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego, w którym przechowywane przez nas dane osobowe dotyczące użytkowników naszej Usługi znajdują się wśród przenoszonych aktywów.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych Usługi, produkty, usługi, marketing i Twoje doświadczenie.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z dostawcami usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, wyświetlania Ci reklam, aby pomóc w utrzymaniu i utrzymaniu naszej Usługi, reklamować się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi, w celu przetwarzania płatności, aby skontaktować się z Tobą.
 • W przypadku przenoszenia własności przedsiębiorstw: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub nabycia całości lub części naszych biznes do innej firmy.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerzy joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami lub zarejestrować się za pośrednictwem zewnętrznego serwisu społecznościowego, Twoje kontakty w Serwisie społecznościowym strony trzeciej mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą możliwość przeglądania opisów Twojej aktywności, komunikowania się z Tobą i przeglądania Twojego profilu.
 • Za Twoją zgodą: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (dla Na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zasadniczo przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszych lub Jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz we wszelkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą zostać przekazane do — oraz utrzymywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na to przekazanie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy o tym, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki prywatności.

Ścigania

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Przestrzeganie obowiązku prawnego
 • Chronić i bronić praw lub własności Firmy
 • Zapobieganie lub badanie możliwych wykroczeń w związku z Usługą
 • Chronić bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalnych środków w celu ochrony Twojego Dane osobowe, Nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Usługodawcy, z których usług korzystamy, mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Ci zewnętrzni dostawcy zbierają, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o Twojej aktywności w naszej Usłudze zgodnie z ich Polityką prywatności.

Analytics

Możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 • Analityka Google

  Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

  Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) z udostępniania Google Analytics informacji o aktywności odwiedzin.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności Google, odwiedź stronę internetową Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy

Płatności

Możemy dostarczać płatne produkty i / lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku możemy korzystać z usług stron trzecich w celu przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani zbierać danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie Twoich danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności przestrzegać standardów określonych przez PCI-DSS zarządzanych przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacje o płatnościach.

Prywatność RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Możemy przetwarzać dane osobowe pod następującymi warunkami:

 • Zgoda: Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych.
 • Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.
 • Żywotne interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.
 • Uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Spółka chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym w celu zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Spółka zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich Danych Osobowych i zagwarantowania, że możesz korzystać ze swoich praw.

Masz prawo na mocy niniejszej Polityki prywatności oraz zgodnie z prawem, jeśli jesteś w UE, do:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w Sekcja ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
 • Poproś o korektę danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Prawo to istnieje wtedy, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że Na tej podstawie chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Danych Osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.
 • Poproś o przekazanie swoich danych osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że tylko to prawo dotyczy informacji automatycznych, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub w których wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Tobą.
 • Wycofaj swoją zgodę. Masz prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych określonych funkcji Usługa.

Korzystanie z praw do ochrony danych wynikających z RODO

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz prośbę, postaramy się jak najlepiej aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Prywatność CCPA

Niniejsza sekcja informacji o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii uzupełnia informacje zawarte w naszej Polityce prywatności i ma zastosowanie wyłącznie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób mieszkających w stanie Kalifornia.

Kategorie gromadzonych danych osobowych

Gromadzimy informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują, odwołują się, mogą być powiązane lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym Konsumentem lub Urządzeniem. Poniżej znajduje się lista kategorie danych osobowych, które możemy gromadzić lub mogły zostać zebrane od mieszkańców Kalifornii w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy.

Należy pamiętać, że kategorie i przykłady podane na poniższej liście są zdefiniowane w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały faktycznie zebrane przez nas, ale odzwierciedlają nasze dobro Wierzymy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogły być i mogły zostać zebrane. Na przykład niektóre kategorie danych osobowych będą gromadzone tylko wtedy, gdy podasz takie dane osobowe bezpośrednio do nas.

 • Kategoria A: identyfikatory.

  Przykłady: prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, unikatowy identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres IP, adres e-mail, nazwa konta, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory.

  Zebrane: Tak.

 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

  Przykłady: imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub państwowej karty identyfikacyjnej, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub wszelkie inne informacje finansowe, informacje medyczne lub informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym. Niektóre dane osobowe zawarte w tym Kategoria może pokrywać się z innymi kategoriami.

  Zebrane: Tak.

 • Kategoria C: Chronione cechy klasyfikacji na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego.

  Przykłady: wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, pochodzenie, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, płeć ekspresja, ciąża lub poród i związane z nią schorzenia), orientacja seksualna, status weterana lub wojskowego, informacje genetyczne (w tym rodzinne informacje genetyczne).

  Zebrane: Nie.

 • Kategoria D: Informacje handlowe.

  Przykłady: zapisy i historia zakupionych lub rozważanych produktów lub usług.

  Zebrane: Tak.

 • Kategoria E: Informacje biometryczne.

  Przykłady: cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne i biologiczne lub wzorce aktywności używane do wyodrębnienia szablonu lub innego identyfikatora lub informacji identyfikujących, takich jak odciski palców, odciski twarzy i odciski głosu, skany tęczówki lub siatkówki, naciśnięcia, chód lub inne wzorce fizyczne oraz dane dotyczące snu, zdrowia lub ćwiczeń.

  Zebrane: Nie.

 • Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa.

  Przykłady: interakcja z naszą Usługą lub reklamą.

  Zebrane: Tak.

 • Kategoria G: Dane geolokalizacyjne.

  Przykłady: przybliżona lokalizacja fizyczna.

  Zebrane: Nie.

 • Kategoria H: Dane sensoryczne.

  Przykłady: informacje audio, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne.

  Zebrane: Nie.

 • Kategoria I: Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.

  Przykłady: bieżąca lub przeszła historia zatrudnienia lub oceny wydajności.

  Zebrane: Nie.

 • Kategoria J: Niepubliczne informacje edukacyjne (zgodnie z ustawą o prawach rodzinnych do edukacji i prywatności (20 U.S.C. sekcja 1232g, 34 C.F.R. część 99)).

  Przykłady: zapisy edukacyjne bezpośrednio związane z uczniem prowadzone przez instytucję edukacyjną lub stronę działającą w jej imieniu, takie jak oceny, transkrypcje, listy zajęć, harmonogramy studentów, kody identyfikacyjne studentów, student informacje finansowe lub dokumentacja dyscyplinarna studentów.

  Zebrane: Nie.

 • Kategoria K: Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych.

  Przykłady: profil odzwierciedlający preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, zdolności i predyspozycje.

  Zebrane: Nie.

Zgodnie z CCPA dane osobowe nie obejmują:

 • Publicznie dostępne informacje z rejestrów rządowych
 • Informacje dla konsumentów pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub zagregowane
 • Informacje wyłączone z zakresu CCPA, takie jak:
  • Informacje zdrowotne lub medyczne objęte ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. (HIPAA) oraz kalifornijską ustawą o poufności informacji medycznych (CMIA) lub dane z badań klinicznych
  • Dane osobowe objęte niektórymi sektorowymi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (FRCA), ustawą Gramma-Leacha-Blileya (GLBA) lub kalifornijską ustawą o ochronie informacji finansowych (FIPA) oraz ustawą o ochronie prywatności kierowców Ustawa o ochronie prywatności z 1994 r.

Źródła danych osobowych

Kategorie danych osobowych wymienione powyżej uzyskujemy z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od Ciebie. Na przykład z formularzy wypełnianych w naszej Usłudze, preferencji, które wyrażasz lub dostarczasz za pośrednictwem naszej Usługi, lub z Twoich zakupów w naszej Usłudze.
 • Pośrednio od Ciebie. Na przykład obserwując Twoją aktywność w naszej Usłudze.
 • Automatycznie od Ciebie. Na przykład za pomocą plików cookie, które my lub nasi Usługodawcy ustawiamy na Twoim Urządzeniu podczas nawigacji w naszej Usłudze.
 • od dostawców usług. Na przykład dostawcy zewnętrzni w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, dostawcy zewnętrzni w celu dostarczania reklam w naszej Usłudze, dostawcy zewnętrzni w celu dostarczania ukierunkowanych reklam Użytkownikowi, dostawcom zewnętrznym do przetwarzania płatności lub innym dostawcom zewnętrznym, z których usług korzystamy w celu świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika.

Wykorzystanie danych osobowych do celów biznesowych lub komercyjnych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe w "celach biznesowych" lub "celach komercyjnych" (zgodnie z definicją w CCPA), które mogą obejmować następujące przykłady:

 • Aby obsługiwać naszą Usługę i świadczyć Ci naszą Usługę.
 • Aby zapewnić Ci wsparcie i odpowiedzieć na Twoje zapytania, w tym zbadać i rozwiązać Twoje obawy oraz monitorować i ulepszać naszą Usługę.
 • Aby spełnić lub spełnić powód, dla którego podałeś informacje. Na przykład, jeśli udostępnisz swoje dane kontaktowe, aby zadać pytanie dotyczące naszej Usługi, wykorzystamy te dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Jeśli podasz Twoje dane osobowe w celu zakupu produktu lub usługi, wykorzystamy te informacje do przetworzenia Twojej płatności i ułatwienia dostawy.
 • Aby odpowiedzieć na żądania organów ścigania i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, nakazu sądowego lub przepisów rządowych.
 • Zgodnie z opisem podczas gromadzenia danych osobowych lub w inny sposób określony w CCPA.
 • Do celów wewnętrznej administracji i audytu.
 • Wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwymi, wprowadzającymi w błąd, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami, w tym, w razie potrzeby, ściganie osób odpowiedzialnych za takie działania.

Należy pamiętać, że powyższe przykłady mają charakter poglądowy i nie są wyczerpujące. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje, zapoznaj się z sekcją "Wykorzystanie danych osobowych".

Jeśli zdecydujemy się zebrać dodatkowe kategorie danych osobowych lub wykorzystać zebrane przez nas dane osobowe do istotnie różnych, niepowiązanych lub niekompatybilnych celów, zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności.

Ujawnianie danych osobowych w celach biznesowych lub komercyjnych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać i wykorzystywać lub ujawniać w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie danych osobowych w celach biznesowych lub komercyjnych:

 • Kategoria A: Identyfikatory
 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Kategoria D: Informacje handlowe
 • Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa

Należy pamiętać, że kategorie wymienione powyżej są kategoriami zdefiniowanymi w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały faktycznie ujawnione, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze w najlepszy możliwy sposób, w jaki świadomość, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogły być i mogły zostać ujawnione.

Kiedy ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych lub komercyjnych, zawieramy umowę, która opisuje cel i wymaga od odbiorcy zachowania poufności tych danych osobowych i niewykorzystywania ich do żadnych celów cel z wyjątkiem wykonania umowy.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe określone w powyższych kategoriach następującym kategoriom stron trzecich:

 • Usługodawców
 • Procesory płatności
 • Nasi partnerzy
 • Nasi partnerzy biznesowi
 • Dostawcy zewnętrzni, którym Ty lub Twoi agenci upoważniacie nas do ujawnienia Twoich danych osobowych w związku z produktami lub usługami, które dostarczamy Tobie

Twoje prawa wynikające z CCPA

CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz następujące prawa:

 • Prawo do powiadomienia. Masz prawo do otrzymania informacji o tym, jakie kategorie Danych Osobowych są gromadzone i do jakich celów Dane Osobowe są wykorzystywane.
 • Prawo do żądania. Zgodnie z CCPA masz prawo zażądać ujawnienia informacji na temat naszego gromadzenia, wykorzystywania, sprzedaży, ujawniania w celach biznesowych i udostępniania danych osobowych. Raz otrzymać i potwierdzić Twoją prośbę, ujawnimy Ci:
  • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie
  • Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie
  • Nasz biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia lub sprzedaży tych danych osobowych
  • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe
  • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie
  • Jeśli sprzedamy Twoje dane osobowe lub ujawnimy Twoje dane osobowe w celach biznesowych, ujawnimy Ci:
   • Kategorie sprzedawanych kategorii danych osobowych
   • Kategorie ujawnionych kategorii danych osobowych
 • Prawo do odmowy sprzedaży Danych Osobowych (opt-out). Masz prawo polecić nam, abyśmy nie sprzedawali Twoich danych osobowych. Aby przesłać wniosek o rezygnację, skontaktuj się z nami.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych. Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojej prośby usuniemy (i skierujemy naszą Usługę) Dostawcy do usunięcia) Twoje dane osobowe z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek. Możemy odrzucić Twoją prośbę o usunięcie, jeśli zachowanie informacji jest konieczne, abyśmy my lub nasi usługodawcy mogli:
  • Sfinalizować transakcję, dla której zebraliśmy dane osobowe, dostarczyć towar lub usługę, o którą prosiłeś, podjąć działania racjonalnie przewidywane w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z Tobą lub w inny sposób wykonać naszą umowę z Tobą.
  • Wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem, ochrona przed złośliwymi, wprowadzającymi w błąd, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami lub ściganie osób odpowiedzialnych za takie działania.
  • Debugowanie produktów w celu identyfikowania i naprawiania błędów, które wpływają negatywnie na istniejącą zamierzoną funkcjonalność.
  • Korzystać z wolności słowa, zapewnić innemu konsumentowi prawo do korzystania z prawa do wolności słowa lub skorzystać z innego prawa przewidzianego przez prawo.
  • Przestrzegaj kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w zakresie komunikacji elektronicznej (Cal. Penal Code § 1546 i nast.).
  • Angażowanie się w publiczne lub recenzowane badania naukowe, historyczne lub statystyczne w interesie publicznym, które są zgodne ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, gdy usunięcie informacji może spowodować niemożliwe lub poważnie osłabić osiągnięcie badania, jeśli wcześniej wyraziłeś świadomą zgodę.
  • Umożliwiać wyłącznie zastosowania wewnętrzne, które są racjonalnie dostosowane do oczekiwań konsumentów w oparciu o Twoje relacje z nami.
  • Przestrzegać obowiązku prawnego.
  • Dokonywać innych wewnętrznych i zgodnych z prawem sposobów wykorzystania tych informacji, które są zgodne z kontekstem, w którym je podałeś.
 • Prawo do niedyskryminacji. Użytkownik ma prawo nie być dyskryminowany w związku z korzystaniem z jakichkolwiek praw konsumenta, w tym poprzez:
  • Odmawianie Ci towarów lub usług
  • Naliczanie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym korzystanie ze zniżek lub innych korzyści lub nakładanie kar
  • Zapewnienie Użytkownikowi innego poziomu lub jakości towarów lub usług
  • Sugerowanie, że otrzymasz inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inny poziom lub jakość towarów lub usług

Wykonywanie praw do ochrony danych CCPA

Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw wynikających z CCPA, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami:

Tylko Ty lub osoba zarejestrowana w Sekretariacie Stanu Kalifornia, którą upoważniasz do działania w Twoim imieniu, możesz złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek związany z Twoimi danymi osobowymi.

Twoja prośba do nas musi:

 • Dostarczenie wystarczających informacji, które pozwolą nam w uzasadniony sposób zweryfikować, że jesteś osobą, o której zebraliśmy dane osobowe lub upoważnionym przedstawicielem
 • Opisz swoją prośbę z wystarczającą szczegółowością, która pozwoli nam właściwie ją zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nią

Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę ani dostarczyć Ci wymaganych informacji, jeśli nie możemy:

 • Zweryfikuj swoją tożsamość lub upoważnienie do złożenia wniosku
 • I potwierdzić, że dane osobowe odnoszą się do Ciebie

Ujawnimy i dostarczymy wymagane informacje bezpłatnie w ciągu 45 dni od otrzymania możliwego do zweryfikowania żądania. Termin na dostarczenie wymaganych informacji może zostać jednokrotnie przedłużony o dodatkowe 45 dni, jeżeli jest to uzasadnione konieczne i po uprzednim powiadomieniu.

Wszelkie ujawnione przez nas informacje obejmują tylko okres 12 miesięcy poprzedzających otrzymanie możliwego do zweryfikowania wniosku.

W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy format dostarczania Twoich danych osobowych, który jest łatwy do wykorzystania i powinien umożliwiać Ci przekazywanie informacji od jednego podmiotu do drugiego podmiotu bez przeszkód.

Twoje kalifornijskie prawa do prywatności (kalifornijska ustawa Shine the Light)

Zgodnie z sekcją 1798 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia (kalifornijska ustawa Shine the Light) mieszkańcy Kalifornii, którzy mają z nami nawiązane relacje biznesowe, mogą raz w roku poprosić o informacje na temat udostępniania swoich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zgodnie z prawem California Shine the Light i jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (Kalifornijski Kodeks Biznesu i Zawodów, sekcja 22581)

Sekcja 22581 Kalifornijskiego Kodeksu Biznesu i Zawodów zezwala mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn internetowych, usług lub aplikacji, na żądanie i uzyskanie usunięcia treści lub informacji, które posiadają; opublikowano publicznie.

Aby zażądać usunięcia takich danych, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Należy pamiętać, że żądanie nie gwarantuje całkowitego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych w Internecie i że prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w pewnych okolicznościach.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej witryny, którą odwiedzać.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub wyraźnego powiadomienia w naszej Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "Ostatnia aktualizacja" na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Informacje o niniejszej Polityce prywatności

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

×

Kosz

Cena końcowa: 0 zł
×
×

Dziękujemy za zamówienie

Porządek № 870757038

Twoje zamówienie zostało pomyślnie zrealizowane. Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.